Welkom bij ons residencyprogramma:   Laatste nieuwsWij Doen eindpresentatie - Zondag, 19 januari, 2020 

Eindpresentatie van het eerste residencyproject “Wij Doen” met Patricia Griffin rond het kernthema Wonen. Zij onderzocht met de bewoners en betrokkenen wat de nieuwe kloosterloft-gemeenschap op Eikenburg beweegt, hoe dat zich vertaalt naar de gedeelde leefruimte en het mogelijke belang van een gemeenschappelijke ruimte. (Lees verder…)

Eerste activiteiten, op de Eikenburg Picknick - Zondag, 16 juni 2019

Eerste naar buiten treden van het residencyprogramma Relationele Gastenprojecten Eikenburg. Gesprekken, informatieverstrekking, verbinding, en participatie in het Sploenk creëerspel van speciale gast Susan de Wolff. (Lees verder…)

Relationele 


Alles is in relatie en is relationeel. Niets bestaat compleet op zichzelf of kan uit alleen zichzelf tot stand komen. Dit is wat de wetenschap aantoont maar wat we eigenlijk collectief als mensheid al millennia lang intuïtief of ervarings-gewijs wisten.

De kwaliteit, betekenis en zin van ons leven wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van onze eigen relatie, omgangen en uiteenzettingen met zowel onszelf als onze omgeving. In die zin zijn we allemaal elke dag bezig met het vinden van een manier om zowel uitdrukking te geven aan ons unieke maar ook veranderende zelf als om verbinding te maken met iets groters dan alleen onszelf. Wanneer we die twee geslaagd samen brengen hebben we onze beste momenten van de dag.

In ons residencyprogramma willen wij projecten verwelkomen en ondersteunen waarin (ook voor anderen zichtbaar en ervaarbaar) gebruik gemaakt wordt van dit relationeel besef en van relationele manieren van doen, maken en verbinden. Projecten waarin luisteren, onderzoek, dialoog, samenwerking, co-creatieve verbinding, ontwikkeling en vernieuwing plaats vinden.

In een tijd waarin we meer dan ooit lijken te worden geconfronteerd met problemen rond bijv. de omgang met de natuur en met anders lijkende anderen, gaat het ons uiteindelijk om het tonen en stimuleren van het het vermogen tot een kwalitatieve en verbindende dialoog en manier van doen, en de verfrissende nieuwe kwaliteit en realiteit die daaruit voort kan komen. 


Gastenprojecten 


Gastenprojecten zijn vernieuwende projecten door geselecteerde gasten met interessante ideeën en praktijken die in samenwerking met wat er is op deze plek, in een residencyperiode van  maanden worden ontwikkeld en uitgevoerd. Daarin wordt passende ruimte gemaakt voor deelname door lokale deelnemers en helpers. Aan het begin en eind van elk project zal er een openbare presentatie plaatsvinden in een bij het project aansluitende vorm.


Denk hierbij aan het wereldwijd en ook plaatselijk al bekende idee van de artist residency (artist in residence) maar dan breder. In een artist residency krijgen kunstenaars op een tijdelijke verblijfs- en werkplek de gelegenheid om zich te bezinnen, verbinden en vernieuwen. Ons residencyprogramma is echter niet alleen voor kunstenaars. Onze individuele (of teams van) gasten kunnen velerlei nieuwe-betekenis-scheppers vanuit vele mogelijke disciplines, passies, interesses en stages van ontwikkeling zijn.

Van kunstenaar tot wetenschapper, van kok tot natuurbeheerder, van designer tot spiritueel beoefenaar, van geschiedenisvorser tot zorgverlener, van wereldwijd erkende autoriteit tot student, enzovoorts. Zolang door hen op een relationele manier een vernieuwende, kwalitatieve verbinding gezocht wordt; tussen aspecten van hunzelf  en die van hun omgeving hier op de unieke plek van landgoed Eikenburg.


Eikenburg 


Eikenburg is een uniek landgoed en campus met een groene en sociale invulling, en een onderliggende, radicale en inspirerende visie, gelegen aan de zuidrand van Eindhoven.

Het gebied is sinds 1896 in bezit van de Broeders van Liefde die door de jaren vorm hebben gegeven aan een groene, educatieve en zorg-invulling van het terrein. Na de verpachting van het terrein aan Woningcorporatie Sint Trudo is het directe beheer en de verdere ontwikkeling nu in de handen van ‘Trudo’ over gegaan.

De kleiner wordende gemeenschap van broeders en Sint Trudo hebben samen een visie (Manifest Eikenburg) voor het terrein opgesteld. Daarin staat het voor de bewoners hun vanuit betrokkenheid bijdragen aan het beheer en de kwaliteit van leven, wonen en de omgeving in een sociale, groene campus centraal.  

Residencygasten worden verwacht zich te verbinden met specifieke aspecten van het landgoed Eikenburg, en daarbij waar mogelijk op passende manieren samen te werken met geïnteresseerde lokale deelnemers.

Om de verbinding makkelijker te helpen maken voor hen die een residency overwegen hebben wij acht terrein-specifieke kernaspecten vastgesteld (in willekeurige volgorde): groen, zorg, wonen, kunst, geschiedenis, sport en beweging, spiritualiteit, educatie. 

Gastenprojecten

Over gastenprojecten

Huidige projecten

Vorige projecten

Opkomende projecten
De 8 grote thema’s

Voor kandidaat gasten
Faciliteiten
Oproep


Copyright © 2019-2020   Relationele Gastenprojecten Eikenburg

Deze website maakt in beperkte mate gebruik van cookies voor een goede werking van de site.
Klik je op Akkoord? Dan stem je toe dat wij cookies plaatsen.
Voor details lees onze privacy verklaring

Plaats een cookie om vast te leggen dat je geen toestemming geeft.

Verwijder toestemmingscookie van je browser.