Over Ons:   De Plek (Landgoed Eikenburg)    


Landgoed Eikenburg is een prachtig gebied en van grote cultureel historische waarde. Veel groen en bomen, mooie oude gebouwen, en een rijk verleden. Het 30 hectare omvattende landgoed aan de Aalsterweg in Eindhoven is in 1832 in gebruik genomen als ontginningsgebied en productiebos. In 1894 namen de Broeders van Liefde hun intrek op Eikenburg en ze zijn nog steeds de eigenaar. Zij begonnen hier een jongenspensionaat, een school voor lager en middelbaar onderwijs en verschillende zorginstellingen. Blikvanger van het landgoed is het centraal gelegen hoofdgebouw met kapel dat tussen 1894 en 1925 is verrezen en intussen een rijksmonument is. 


Tot de jaren zestig van de vorige eeuw maakte het internaat een grote groei door. Om dit op te vangen werden er enkele paviljoens en onderkomens bijgebouwd op het landgoed. Ook is er een sportaccommodatie en een zwembad. Op zijn hoogtepunt telde Eikenburg 450 leerlingen. Door de steeds kleinere aantallen leerlingen ging het internaat uiteindelijk in 1996 dicht. Sinds die tijd kregen de gebouwen een grotendeels sociale bestemming. 


In 2001 werd op het landgoed het Broederhuis gebouwd voor oudere religieuzen die verzorging en verpleging nodig hebben, dat nu een algemeen verpleeghuis met veel patiënten met dementie is en onderdeel van de zorginstelling Sint Annaklooster. Sint Annaklooster beheert ook een hospice en een logeerhuis op het terrein. Op het landgoed is naast de stukken bos ook de Stadsakkers groenteboerderij gelegen, de Kloosterbostuin, een binnentuin voor de bewoners en de Bloemenpluktuin. Er is het Kentalis instituut waar jonge kinderen met doofheid worden geobserveerd en begeleid. Daarnaast zijn er scholen (Pleinschool Helder en tegen het terrein aan het Joriscollege) en huisvesting voor jonge topsporters (het CTO). Verder is er een kleine begraafplaats en, naast een mooi kerkje (de kapel) is er ook een klein Maria kapelletje buiten in het bos. Het mausoleum van de familie van Abbe ligt direct tegen het terrein aan.


Daarnaast ontwikkelde het landgoed zich tot een gewaardeerde groene, stedelijke oase, weliswaar in een hoek tegen een snelweg en stedelijke toegangsweg aan. Het bosrijke en fraai gelegen gebied is desalniettemin een geliefde tegenhanger van de stedelijke drukte en een trekpleister voor inwoners van Eindhoven die graag de rust en stilte opzoeken. Elk jaar in Juni is er een openbare stedelijke picnic georganiseerd door Trudo. 


Er is een grote vijver (het voormalige buiten-zwembad van het internaat)  met ganzen en eenden. Er leven beschermde vleermuizenkolonies, uilen, bezoekende vossen, konijnen en allerlei andere dieren in het wild. Daarnaast is er een kleine vijver met vissen en lelies, en een netwerk van wandelpaden, geliefd ook door wandelaars en hondeneigenaars uit de omgeving.

Doordat het de congregatie door de terugloop steeds zwaarder viel het gebied en het vastgoed adequaat te beheren terwijl steeds meer gebouwen op het landgoed leeg kwamen te staan en men voor het terrein de sociale functie wilde behouden en kwam de broeders uit bij Stichting Sint Trudo. Deze sociale woningcorporatie kreeg per 2015 de grond op het landgoed in langdurige erfpacht en beide partijen investeren gedurende die erfpachtperiode in een toekomstbestendig Eikenburg.


Het klooster is begonnen aan een nieuwe jeugd en van binnen grotendeels verbouwd tot 70 ‘kloosterlofts’ die aan het eind van 2017 als sociale huurwoningen in gebruik zijn genomen. Er werd en wordt van bewoners een actieve bijdrage gevraagd in het bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving, de woongemeenschap en het beheer van het landgoed. Hiermee hoopt Trudo een cultuur van ‘samen wonen en leven’ te helpen creëren die past bij de historie en plek. Belangrijke uitgangspunten in de toekomstplannen zijn behoud van het groene karakter, geen vergroting van het oppervlak bebouwing, respect voor de cultuurhistorie en het bevorderen van gemeenschapszin. Eikenburg blijft sociaal en groen. Wellicht kan het als  een sociale en groene campus bekend worden; zoals Strijp-S (een ander gebied en voormalig fabrieksterrein van Philips in Eindhoven waar Sint Trudo ook belangrijk is)  een op de creatieve industrie, innovatie, design & techniek gerichte campus is. “Made op Eikenburg” is al een begrip aan het worden op de jaarlijkse Trudo picknick. Er borrelt van alles op Eikenburg!

Gastenprojecten

Over gastenprojecten

Huidige projecten

Vorige projecten

Opkomende projecten
De 8 grote thema’s

Voor kandidaat gasten
Faciliteiten
Oproep


Copyright © 2019-2020   Relationele Gastenprojecten Eikenburg

Deze website maakt in beperkte mate gebruik van cookies voor een goede werking van de site.
Klik je op Akkoord? Dan stem je toe dat wij cookies plaatsen.
Voor details lees onze privacy verklaring

Plaats een cookie om vast te leggen dat je geen toestemming geeft.

Verwijder toestemmingscookie van je browser.