Over Ons:   Relationeel    


We leven in een historische tijd waarin we steeds meer geconfronteerd worden met en bewust worden van hoe alles met elkaar te maken heeft, en hoe we juist in het relationele, in onze dagelijkse verbinding van ons zelf met onze omgeving de uitdagingen en mogelijkheden vinden die van belang zijn voor de betekenis, de kwaliteit en zelfs het voortbestaan van ons leven, leefomgeving en onze menselijke soort en nog veel meer.


Alles is relationeel in de wereld: niets kan echt op zichzelf bestaan of uit zichzelf tot stand komen. Alles heeft met elkaar te maken en kan alleen maar worden en bestaan in relatie tot. De kwaliteit van ons leven wordt in grote mate beïnvloed door de kwaliteit van onze relaties. 


Door hoe we omgaan met onszelf en onze omgeving creëren we ook betekenis en zin in ons leven. Dit is eigenlijk een creatief heen-en-weer-proces tussen luisteren naar onszelf en luisteren naar onze omgeving. Van kunstenaars wordt verwacht dat zij zelf en wereld verbinden in nieuwe, op de een of andere manier betekenisvolle vormen. Maar eigenlijk zijn we allemaal elke dag soms een kunstenaar, in de zin dat we voortdurend iets nieuws kunnen creëren, dat er niet geweest zou zijn zonder ons aandeel daarin, en dat onze kijk op en ervaring van het leven verandert, voor onszelf en voor de anderen die het raakt. En dat doen we ook, elke dag zoeken, vinden, overkomen en co-creëren we intuïtief en vaak onbewust zulke momenten. In het klein en in het groot.  Momenten waarin we door de kwaliteit van onze relaties, van onze manier van omgaan en verbinden met zowel ons zelf als met onze specifieke omgeving nieuwe betekenis en zin maken. 


In ons residencyprogramma willen wij projecten ondersteunen waarbij gebruik gemaakt wordt van dit relationeel besef en van relationele manieren van doen, en technieken (zoals: luisteren, onderzoek, dialoog, samenwerking, creatieve verbinding, ontwikkeling en vernieuwing) in het maken-met van nieuwe betekenis. 


Het gaat ons om het stimuleren van een kwalitatieve en verbindende dialoog en manier van doen, deze kenbaar en ervaarbaar te helpen maken, en om de vernieuwende kwaliteit die daaruit voort kan komen. Gastenprojecten

Over gastenprojecten

Huidige projecten

Vorige projecten

Opkomende projecten
De 8 grote thema’s

Voor kandidaat gasten
Faciliteiten
Oproep


Copyright © 2019-2020   Relationele Gastenprojecten Eikenburg

Deze website maakt in beperkte mate gebruik van cookies voor een goede werking van de site.
Klik je op Akkoord? Dan stem je toe dat wij cookies plaatsen.
Voor details lees onze privacy verklaring

Plaats een cookie om vast te leggen dat je geen toestemming geeft.

Verwijder toestemmingscookie van je browser.