Over Ons:   Residencyprogramma    


Denk aan het idee van de Artist Residency maar dan breder gezien. In een artist residency krijgen kunstenaars op een tijdelijke verblijfs- en werkplek de gelegenheid om zich te vernieuwen. Terwijl ons residencyprogramma niet alleen voor kunstenaars is. Wij gaan verder: onze residency-gasten kunnen velerlei nieuwe-betekenis-scheppers vanuit vele mogelijke disciplines (van kunstenaar tot wetenschapper, van kok tot natuurgenieter, van designer tot spiritueel beoefenaar, van geschiedenisvorser tot zorgverlener, enz.). Zolang een verbinding gezocht wordt tussen hun passie, interesse en kunnen  met aspecten van de unieke plek van het landgoed Eikenburg, en van daaruit een vernieuwend project ontwikkeld wordt en ontstaat, in dialoog met de plek. Daarmee wordt het essentieel menselijke verlangen en vermogen aangeboord om via creatieve dialoog met zelf en omgeving nieuwe betekenis en zin te kunnen scheppen. Dit verlangen, vermogen en proces wordt gezien als iets wat al deze disciplines en eigenlijke alle mensen met elkaar verbindt, en de kwaliteit van en zelfs het voortbestaan van ons leven kan beïnvloeden.


Gastenprojecten zijn projecten door geselecteerde gasten die over een periode van ongeveer drie maanden worden uitgevoerd. In verbinding met de plek en met bij het project passende ruimte voor lokale deelnemers en helpers. Aan het eind van elk project is er tevens een openbare presentatie in een bij het unieke project passende vorm, alsmede een verslag. Wij staan open voor nieuwe mogelijkheden die door de projecten worden gegenereerd.


Ons uiteindelijk doel is een residencyprogramma waarin we voor de projectperiode van drie maanden een verblijfs- en werkruimte als ook een vergoeding aan kunnen bieden. Als nieuw en startend programma zijn we op dit moment niet zo ver. Daarom richten we ons met name op vrijwillige gasten die toegang hebben tot regionale verblijfs- en werkruimte, en hun eigen kosten grotendeels zelf kunnen organiseren of dragen. Wel zullen er per project verschillende, passende mogelijkheden op of bij het terrein bestaan of worden gezocht met hulp van de terreinbeheerder Woningcorporatie Sint Trudo en andere partners en instellingen binnen en buiten het terrein.


Kandidaat-residencygasten kunnen zich bij ons als geïnteresseerden aanmelden voor verdere informatie of met ideeën, of kunnen ook door ons actief benaderd worden.

Gastenprojecten

Over gastenprojecten

Huidige projecten

Vorige projecten

Opkomende projecten
De 8 grote thema’s

Voor kandidaat gasten
Faciliteiten
Oproep


Copyright © 2019-2020   Relationele Gastenprojecten Eikenburg

Deze website maakt in beperkte mate gebruik van cookies voor een goede werking van de site.
Klik je op Akkoord? Dan stem je toe dat wij cookies plaatsen.
Voor details lees onze privacy verklaring

Plaats een cookie om vast te leggen dat je geen toestemming geeft.

Verwijder toestemmingscookie van je browser.