Gastenprojecten:   Vorige ProjectenWIJ DOEN met Patricia Griffin - 30 juni (2019) t/m 19 januari (2020)


Op zondag 30 juni startte het eerste Gastenproject genaamd “Wij Doen” van Patricia Griffin binnen ons kernthema (Sociaal) Wonen. Met een achtergrond als pionier in innovatieve research en ontwikkeling en generative participatory design research in Silicon Valley (V.S.), het Verenigd Koninkrijk, en Nederland onderzoekt Patricia Griffin samen met de bewoners en andere betrokkenen in de praktijk wat de nieuwe, zich nog vormende kloosterloft-gemeenschap op Eikenburg beweegt en wat dit betekent voor de gedeelde en gemeenschappelijke ruimte op Eikenburg, nu en in de nabije toekomst.  


Haar generatieve, op participatie gestoelde project richt zich op bewoners en andere (in)direct betrokkenen. Via verschillende vormen, van een-op-een gesprekken en ontmoetingen tot verschillende creatieve samenwerkingen en meerdere soorten groeps-doe-sessies heeft zij geluisterd, zich verhouden, nieuwe verbindingen gelegd, inzichten helpen mogelijk maken en verworven, en  deelgenomen en bijgedragen aan tot dan sluimerende impulsen en daaruitvoortkomende initiatieven. Mede dankzij haar projectactiviteiten is o.a. het leegstaande paviljoen de Pannenhoef op het terrein tot de sloopdatum eind 2019 in bruikleen genomen, is daar een tijdelijke “huiskamer-café-flexplek”-experiment gestart, en is er ruimte gekomen voor verdere bewonersinitiatieven. (Wat na dit project weer voortgang gevonden in het nu tijdelijk leegstaande paviljoen Bijbeek.) Daarnaast werd er melding gemaakt door deelnemers van waardevolle persoonlijke verschuivingen in het groeiproces als gemeenschap.

19 januari 2020 was er een succesvolle, openbare eindpresentatie in het inmiddels voor toekomstige nieuwbouw afgebroken gebouw de Pannenhoef. Een verslag over haar project komt beschikbaar. Laat het ons weten mocht je daar een digitaal of analoog exemplaar van willen ontvangen.

Gastenprojecten

Over gastenprojecten

Huidige projecten

Vorige projecten

Opkomende projecten
De 8 grote thema’s

Voor kandidaat gasten
Faciliteiten
Oproep


Copyright © 2019-2020   Relationele Gastenprojecten Eikenburg

Deze website maakt in beperkte mate gebruik van cookies voor een goede werking van de site.
Klik je op Akkoord? Dan stem je toe dat wij cookies plaatsen.
Voor details lees onze privacy verklaring

Plaats een cookie om vast te leggen dat je geen toestemming geeft.

Verwijder toestemmingscookie van je browser.